Wat is visuele screening en training?

Bij een visueel probleem wordt vaak gedacht aan een bril of dyslexie. Echter zijn onze ogen wel iets gecompliceerder dan dat.
Kan iemand wel oogsprongen of oogvolgbewegingen maken? Hoe is de leeshouding? Hoe is de oogsamenwerking? Hoe is de oogmotoriek?
Allemaal vragen die tijdens een visuele screening beantwoord kunnen worden.

Wanneer is een visuele screening zinvol:
- Uw kind heeft moeite met (leren) lezen
- Uw kind blijft spellend lezen
- Uw kind draait getallen en/of letters om
- Uw kind houdt het hoofd schuin of ligt tijdens het lezen
- Uw kind raakt vermoeid van lezen of krijgt hoofdpijn

Na de visuele screening kunnen we overgaan tot visuele training. 
We gaan werken aan datgene wat nodig is om de ogen beter in balans te brengen. 
Dit doen we doormiddel van oefeningen voor de ogen, maar ook kijken we naar
eventueel actieve reflexen die een relatie kunnen hebben met de visuele moeilijkheden.