Wat is jamara?

Heeft uw kind moeite met rekenen?
De jamara methode is er op gericht om een goede basis te leggen wat betreft getalbegrip.
Het automatiseren, splitsen en een duidelijke rekenrichting komen ook aan bod bij jamara.
We gaan rekenen met het lijf, hiervoor gebruiken we de vingers. De vingers zijn zeer gevoelig voor
sensorische prikkels en we gebruiken ze om het getal te voelen. Naast het gebruik van voelen/tast, gebruiken
we ook de zintuigen horen en zien. Door met meerdere zintuigen te werken wordt er een betere basis gevormd.
Het stevige fundament wat er met jamara wordt gelegd heeft uw kind een levenlang plezier van.
Uw kind zal het rekenen beter begrijpen en weer plezier krijgen in rekenen.

Jamara is naast iedere rekenmethode toe te passen. Bovendien zitten er verschillende spelelementen in de
methode hierdoor blijven de kinderen gemotiveerd.

We starten met een uitgebreide intake om te kijken waar uw kind moeite mee heeft, daarna wordt een plan van aanpak
gemaakt en gaan we van start. Het is belangrijk dat u thuis ook tijd maakt om samen met uw kind de oefeningen dagelijks te doen.
Dit kost ongeveer 10 minuten per dag.